NAIS-OSASTO

Palokuntanaiset ovat mukana tositoimissa, mutta lisäksi he hoitavat tärkeitä huoltotehtäviä, joita ilman pelastustyökään ei onnistuisi. He huolehtivat esimerkiksi varusteista, tiloista ja hälytysmuonituksesta sekä järjestävät koulutusta, jossa kansalaiset saavat tärkeää tietoa onnettomuuksien ehkäisystä. Palokuntanaiset osallistuvat myös palokuntanuorten kouluttamiseen ja palokunnan varainhankintaan.

Naisosasto on yksi palokunnan tukitoimista. Naisosaston hälytystoiminnan näkee parhaiten isommissa hälytystehtävissä, joissa on tarjolla lämmintä juotavaa sekä syötävää. Suuronnettomuuksissa naisosasto tekee ruokaa tarvittaessa useammassakin vuorossa. Tällaisiin tehtäviin naisosastoa on hälytetty myös oman YT-alueen (yhteistoiminta-alue) ulkopuolellekin. Nuoriso-osaston leireille naisosasto on järjestänyt ruokahuollon. Naisosastossa on jäseniä noin 20. Naisosaston asioista ja toiminnasta tullessa kysymyksiä, kannattaa olla yhteydessä naisosaston johtajaan Virve Mäkeen, joka mielellään antaa neuvoja ja kertoo naisosastosta (kts. yhteystiedot).

Lisätietoja vapaaehtoisesta palokuntanaistyöstä löydät Suomen Pelastusalan Keskusliiton sivuilta www.spek.fi/jarjestotoiminta/