NAISOSASTO

Palokuntanaiset ovat mukana tositoimissa, mutta lisäksi he hoitavat tärkeitä huoltotehtäviä, joita ilman pelastustyökään ei onnistuisi. He huolehtivat esimerkiksi varusteista, tiloista ja hälytysmuonituksesta sekä järjestävät koulutusta, jossa kansalaiset saavat tärkeää tietoa onnettomuuksien ehkäisystä. Palokuntanaiset osallistuvat myös palokuntanuorten kouluttamiseen ja palokunnan varainhankintaan.

Naisosasto on yksi palokunnan tukitoimista. Naisosaston hälytystoiminnan näkee parhaiten isommissa hälytystehtävissä, joissa on tarjolla lämmintä juotavaa sekä syötävää. Suuronnettomuuksissa naisosasto tekee ruokaa tarvittaessa useammassakin vuorossa. Tällaisiin tehtäviin naisosastoa on hälytetty myös oman YT-alueen (yhteistoiminta-alue) ulkopuolellekin. Naisosasto on ollut mukana usein järjestämässä myös nuorten leireille ruokahuoltoa. Naisosastossa on jäseniä noin 12. Naisosaston asioista ja toiminnasta tullessa kysymyksiä, kannattaa olla yhteydessä naisosaston johtajaan, joka mielellään antaa neuvoja ja kertoo naisosastosta (kts. yhteystiedot).

Lisätietoja vapaaehtoisesta palokuntanaistyöstä löydät Suomen Pelastusalan Keskusliiton sivuilta www.spek.fi/jarjestotoiminta/