NUORISO-OSASTO

Nuoret palokuntalaiset aloittavat useimmiten koulutuksen noin 10-vuotiaina. Oppia ja taitoja hankitaan VPKn nuoriso-osastojen harjoituksissa, kursseilla ja leireillä. VPK:n nuorisotoiminta on vauhdikasta ja hyödyllistä. 

Viikoittaisissa harjoituksissa opitaan esimerkiksi sammuttamista, pelastamista ja onnettomuuksien ehkäisemistä. Nuoret oppivat turvallisuusalan kansalaistaitoja ja perehtyvät palokunnan tehtäviin. Samalla he oppivat elämässä tuiki tarpeellisia taitoja: tutustuvat uusiin ihmisiin ja oppivat toimimaan ryhmässä. 

Koulutuksen tavoitteena on antaa nuorille valmius toimia itsenäisesti, oikein ja turvallisesti kaikissa tilanteissa. Erityistä huomiota kiinnitetään tilanteisiin, joissa on kysymys ihmishengen pelastamisesta. Käytännössä nuoret harjoittelevat enimmäkseen samoja asioita kuin pelastajat, palomiehet. Toiminta suunnitellaan nuorten henkisten ja fyysisten kykyjen ja kehitystason mukaan.


Palokunta on kurinalainen ja järjestäytynyt organisaatio, josta jokainen löytää oman paikkansa jo nuorena. Järkevän puuhan myötä nuori oppii ottamaan huomioon lähimmäisensä ja tuntemaan vastuunsa yhteiskunnassa. Seikkailuhenkisessä, aktiivisessa toiminnassa korostuu ryhmähengen merkitys. Pelastajan on aina ehdottomasti luotettava pariinsa.

Palokuntanuorten koulutuksesta ja valistuksesta vastaavat palokuntamme koulutetut nuorisotyöohjaajat.

Jokelan VPK:n nuoriso-osastossa harrastaminen on ilmaista. Palokunnasta saat tarvittavat varusteet lukuun ottamatta henkilökohtaisia varusteitasi, kuten saappaat ja sukat. Palokuntanuoret on myös vakuutettu VPK:n toimesta tapaturmien varalta. Jokelan VPK on yleishyödyllinen yhteisö ja palokuntamme muut tukitoimet arvostavat erityisesti  nuorisotoimintaa ja tukevat sitä taloudellisesti.
TULE MUKAAN!